Betalningsmetoder
Leverans
Telefonstöd Telefonstöd
Arbetstimmar 09:00 - 17:00
Sverige Telefon:
Internationell telefon:

Integritetspolicy

Integritetspolicy handlar om hur vi brukar dina personuppgifter. Det är Dataskyddsförordningen eller General Data Protection Regulation (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018 som reglerar hur personuppgifter får lagras, delas och användas. Lagen gäller inom hela EU och ersätter det tidigare gällande Dataskyddsdirektivet (95/46/EG) från 1995.

Inom GDPR finns i klartext vad som skall gälla för alla företag inom hela Europeiska Unionen. I lagstiftningen framgår även vilka rättigheter du som kund har gentemot företaget.

I det här dokumentet kan du läsa om hur vi sparar- och använder och delar din personliga data. Du kan känslomässigt befinna dig i en trygg position med att vi enbart lagrar, delar och arbetar med dina personuppgifter på det vis som lagen tillåter.

Vad som klassas som personuppgifter

Personliga uppgifter är sådan information som direkt kan anknytas till dig som person eller som med hjälp av viss bearbetning kan visa vem uppgifterna avser. Exempelvis är personinformation: personnr, mejladress och telefonr. Eftersom personuppgifter även är indirekt data, betyder det att även sådan information som kan omvandlas eller dekrypteras för att synliggöra personen, även klassas som personuppgifter. Detta innebär att även kundnr, krypterade uppgifter och IP-nummer även går in under privat data.

De här personuppgifterna sparar vi om dig

När du handlar hos oss lämnar du personuppgifter till oss i form av kontaktuppgifter och leveransadress, vilket oftast även är din hemadress. Därför samlar vi in:

 • Namn, Adress, Mejladress, Telefonnummer, De tillfällen det krävs: Personnummer, Leveranssätt, Paketombud, IP-adress

Även när du kontaktar oss och lämnar personuppgifter, sparas dessa:

 • Namn, Mejladress, Ordernummer, Hälsotillstånd, Läkemedel

Varför vi sparar personuppgifterna och rättslig grund

Anledningen till att vi bevarar dina personuppgifter grundar sig i följande rättsliga grunder:

 • Rättslig förpliktelse - För att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga åtaganden, till exempel i form av bokföring sparas dina personuppgifter.
 • Fullgörande av avtal - För att vi ska kunna fullgöra vårt ansvar enligt avtal med dig som kund. Helt enkelt för att vi ska kunna skicka varor till dig, lämna kvitto och följesedel. Detta gäller även de gånger du kontaktar oss med frågor och synpunkter eller i andra tillfällen som reklamation.
 • Berättigat intresse - IP-adress sparar vi för att förhindra bedrägerier. Dessutom använder vi dina privata uppgifter för att marknadsföra vårat tjänsteutbud och våra produkter.

Vilka parter vi delar dina personuppgifter med

Betalväxlar

För att kunna erbjuda en smidig och säker betallösning över internet samarbetar vi med flera så kallade betalväxlar. Eftersom betalningen sker via deras system lämnas även dina personuppgifter ut till den betalväxel du väljer att använda.

Logistikföretag/Speditörer

För att kunna fullgöra vår del i avtalet med dig som kund behöver logistikföretaget ta del av dina personuppgifter. Annars vet de helt enkelt inte vart varorna ska levereras eller till vem.

Hantering av recept

När du köper receptbelagda läkemedel hanteras dina personuppgifter i ett nationellt receptsystem. Varje gång du hämtar ut något på ett recept måste vi registrera dina personuppgifter tillsammans med övrig information på receptet, helt enkelt för att du ska få en säker hantering och för att receptet ska uppdateras med hur många uttag du har kvar till exempel. Detta är en process helt enligt lagen. Dina uppgifter kontrollerar mot folkbokföringsinformationen och depån för recept hos eHälsomyndigheten.

Dina receptuppgifter lämnas aldrig ut till utomstående part. Enligt lag får vi bara söka på din identitet när vi expedierar ditt recept eller när du lämnat ditt samtycke, eller för att utreda en eventuell avvikelse.

eHälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för följande:

 • nationella receptdepån
 • läkemedelsförteckningen
 • högkostnadsdatabasen
 • EES

För att veta mer om detta läs på eHälsomyndighetens hemsida.

Kakor/Cookies, Google Analytics och Facebook Pixel

För att kunna förbättra vår webbplats och för att ge dig en så bra köpupplevelse som möjligt delas analysdata med Google och Facebook. All information som delas till dessa företag är anonyma och kan inte kopplas till dig som person.

Cookies är även dessa anonyma. De använder vi för att formulärdata ska sparas tillfälligt när du har besökt vår hemsida. Exempelvis om du lägger en produkt i varukorgen och inte slutför köpet så ligger denna produkt kvar i varukorgen nästa gång du besöker vår hemsida. Cookies lagras i din webbläsare och du kan enkelt stänga av att cookies ska lagras, men din köpupplevelse kan då påverkas negativt.

Marknadsföring och nyhetsbrev

För upplysning till våra shoppare med de färskaste erbjudandena använder vi oss av dina enskilda info för marknadsföringssyften. Alla nyhetsskrifter och annan text av kommersiell art via e-post måste ta sällskap av en länk för avregistrering. Därför kan du som konsument okomplicerat undanbe dig kommande inviter.

Statliga myndigheter

Vid brott och andra myndighetsbeslut är vi skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till Polismyndigheten. Av samma skäl på begäran av myndighetsbeslut kan följande myndigheter begära ut personuppgifter:

 • eHälsomyndigheten
 • Läkemedelsverket
 • Socialstyrelsen
 • Inspektionen för Vård och Omsorg

Övriga parter

Vi kan om det krävs för vår verksamhet, överföra personuppgifter till andra parter än dem som nämnts ovan. Vid sådana fall tar vi all hantering av personuppgifterna på största allvar och använder oss av hög säkerhet och sekretess.

I de fall delar eller hela verksamheten säljs eller slås samman med annan verksamhet kan viss information delas till potentiella köpare.

Hur länge vi lagrar dina personuppgifter

Vi har en tydlig intern policy för hantering av personuppgifter och lagrar inte personuppgifter längre än vad lagen tillåter. Alla formera av personuppgifter har ett utgångsdatum och raderas eller förstörs när det inte längre finns ett behov eller rättslig grund att spara dessa.

Dina kunduppgifter sparas i normala fall i maximalt 3 år, med undantag från det som krävs av bokföringslagen, vilket gör att information som krävs för detta ändamål, lagras i 8 år.

Hur vi säkrar och skyddar dina personuppgifter

För att dina personuppgifter inte ska gå förlorade, missbrukas eller kunna förvärvas av obehöriga, har vi tagit nödvändiga- och för ändamålet lämpliga säkerhetsåtgärder. Med interna styrdokumentet är åtkomst till dina personuppgifter begränsade till få medarbetare.

De externa parter som nämnts ovan som vi delar dina personuppgifter med, gör detta helt efter våra instruktioner och får inte använda dessa i andra syften.

Känslig information behandlas med etablerade IT-säkerhetslösningar som: SSL/TLS, PGP och hash-algoritmer.

All personal som arbetar hos oss omfattas av hälso- och sjukvården och arbetar därmed under sekretess och tystnadsplikt.

Dina rättigheter kring dina personuppgifter

I överensstämmelse med rådande legislatur har du rätt att begära ut vilken data vi har sparade om dig. Du kan likaså yrka att få dessa raderade, med reservation för vad som erfordas att vi kvarhåller enligt förodning, exempelvis bokföringslagen. Din yrkan ska sändas till oss i skriftlig form och vi kommer omgående skicka ett intyg på att din begäran mottagits till din invånarregistrerade adress.

Om du har påträffar felaktigheter bland dina personuppgifter, har du befogenhet att få dem adekvat justerade eller att de avlägsnas, med förbehåll enligt stycket ovan. Du kan även begära skadeersättning om personuppgifterna ej har handhavts på ett sådant sätt som lagen lyder.

All digital marknadsföring som skickas till dig kan du avanmälda dig ifrån. Länk till avanmälan finns i varje e-postutskick du mottager från oss.

Vi tar dina personliga integritet på största möjliga allvar och om du anser att vi har uppträtt felaktigt eller har synpunkter på hur vi har hanterat dessa, vill vi mer än gärna att du hör av dig till oss. Du har självklart även rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen) som har till uppgift att utöva tillsyn över behandling av personuppgifter.

Information i integritetspolicyn kan med tiden förändras när det finns skäl till detta. Den uppdaterade informationen och nya integritetspolicyn kommer i sådana fall att publiceras här på samma plats.